Fancy Food 2012 Buluşmak Üzere

   Sıal 2012 Buluşmak Üzere

   
  Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


Gıda Sektöründe Konserve Üretimi, Salamuralı Ürün Üretimi, Satışı, İhracatı alanında faaliyet gösteren Royal Food A.Ş. olarak biz;

Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için:

Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı, müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,

Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendireceğimizi,

Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi,

Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendireceğimizi ve yerel halkla paylaşımı sağlayacağımızı,

taahhüt ederiz.